زندگینامه

سید علی اکبر میروکیلی متولد یکهزار و سیصد و چهل و شش چشم به جهان گشود. در همان ماه‌‌‌های اول زندگی پدر و مادرش به تهران عزیمت کردند. تحصیلات ابتدائیش را در مدرسه جنت مجیدیه تهران و اول راهنمایی در مدرسه حافظ حشمتیه بود. پس از فوت پدر در سن ۸ سالگی و مقارن با شدت گیری انقلاب اسلامی‌یعنی آذر ۵۷ خانواده وی به کرج مهاجرت نمودند. تحصیلات راهنمایی را در مدرسه …

شهر کرج باید جهانی شود !

برنامه جامع شهرداری کرج ، دکتر میروکیلی
نوع مدرک
رشته تحصیلی
محل اخذ
تاریخ اخذ
دیپلم
ساختمان
هنرستان شهید بهشتی
1365
کاردانی
راهسازی
دانشگاه انقلاب
1368
کارشناسی
مهندسی عمران
دانشگاه آزاد کرج
1379
کارشناسی ارشد
شهرسازی
دانشگاه آزاد تهران مرکز
1385
دکترای تخصصی
شهرسازی
دانشگاه آزاد تهران مرکز
در مرحله دفاع
دکترای حرفه ای
مدیریت کسب و کار
دانشگاه صنایع و معادن
1399
عنوان درس
مقطع
محل تدریس
مدیریت
دولتی یزد
نقشه کشی-نقشه برداری شهرسازی
آزاد یزد
برنامه ریزی منطقه ای
کارشناسی ارشد
آزاد تفت
مرمت بناهای تاریخی
پیام نور کرج
آموزش های مدیران استانی مدیریت بحران
جهاد دانشگاهی یزد
شناخت آسیب شناسی بافت فرسوده
کارشناسی
علمی کاربردی شهرداری کرج
مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری
کاردانی
علمی کاربردی شهرداری کرج
مدیریت حوادث غیرمترقبه
کارشناسی
علمی کاربردی شهرداری کرج
سیر اندیشه های مداخله در بافت فرسوده
کارشناسی
علمی کاربردی شهرداری کرج
مرمت بناهای تاریخی
کارشناسی
علمی کاربردی شهرداری کرج